Warszawa, ul. Krzywińska

Użyte płytki: kolor 110, łupek