Hotel Premier Inn, Cardiff, Wielka Brytania

Na zamówienie naszego Klienta przygotowaliśmy specjalnie dwa kolory płytek: P.15 Cardiff oraz P.16 Bristol. Nadzorowaliśmy osobiście każdy etap budowy od rozmów z architektem aż do odbiorów technicznych.