Centrum badawczo-rozwojowe FIAB

Inwestor wybrał płytki Stara Cegła, ze specjalnym, dodatkowym barwieniem. Pracownicy firmy Izoflex przeprowadzili szkolenie na budowie oraz nadzorowali cały proces montażu. Efekt całkowicie zadowolił Inwestora, a wykonawcy docenili łatwą i szybką pracę.