Zamów próbkę

Polityka Zwrotu


 1. Prawo do odstąpienia od umowy - produkt z oferty: Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z firmą Izoflex w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.


 1. Prawo do odstąpienia od umowy - produkt spersonalizowany (na zamówienie): Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku produktu personalizowanego, czyli przygotowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego spersonalizowanych potrzeb.

 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu z oferty wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części; dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.


 1. Stan produktu przy zwrocie: Produkt zwracany przez Klienta musi być w stanie nienaruszonym i nieużywanym. Ponadto, musi posiadać wszystkie oryginalne etykiety oraz być zapakowany w oryginalne opakowanie.


 1. Dowód zakupu: Aby dokonać zwrotu, Klient jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak paragon lub faktura.


 1. Procedura zwrotu:  procedura zwrotu dokonywana jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z wykorzystaniem formularza i wysłanie uzupełnionych danych na adres: biuro@izoflex.pl

Następnie przez odesłanie produktu na adres:
Izotechnika, ul. Limanowskiego 53, 47-300 Krapkowice.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.


 1. Zwrot pieniędzy: Po pomyślnym przyjęciu zwróconego Towaru, firma zobowiązuje się do dokonania zwrotu środków pieniężnych w taki sam sposób, w jaki miała miejsce pierwotna transakcja. Prosimy o cierpliwość – proces zwrotu może potrwać kilka dni.

 2. Sytuacje wykluczające zwrot: Istnieją okoliczności, które mogą spowodować, że zwrot zostanie uznany za nieuzasadniony.
  Należą do nich m.in:

 • Nieprawidłowe przechowywanie produktu: Narażenie produktu na niekorzystne warunki, takie jak złe warunki pogodowe.

 • Nieprawidłowy transport produktu: Obejmuje to wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktu podczas transportu i jego przenoszenia.WZÓR

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Nr zamówienia/nr faktury: …………………………………………………………………………….........

Imię i Nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………………………......

Ulica, nr domu/nr mieszkania: …………………………………………………………………………....

Kod pocztowy, miasto: …………………………………………………………………………………..............

Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………………………Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

Produktów/

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


Zgadzam się na zwrot płatności w taki sam sposób, w jaki miała miejsce pierwotna transakcja.
................................……………………………………………

Data i czytelny podpis Klienta   Inesta sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor płytek Izoflex © 2024
projekt i wykonanie: DST DESIGN