Privacy policy

Drogi Kliencie

zapraszamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności Sklepu Internetowego Izoflex elewacja i polityką cookies. Tutaj dowiesz się jaki jest zakres pozyskiwania, sposób i cel przetwarzania, udostępnianych nam danych osobowych. Znajdziesz tu także informacje o zasadach zabezpieczania danych osobowych oraz o Twoich prawach w tym zakresie.

Szanując prawo do prywatności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności tych, którzy odwiedzają nasz Sklep Internetowy.

ADMINISTRATOR

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest INESTA SP. Z O.O.  z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Rakowa 10 A, 51-421 Wrocław, KRS 0000887653, NIP: 8952228364, REGON: 388349578

Administrator decyduje w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane przekazane w szczególności we wszelkiej korespondencji, formularzach, na podstawie zgód lub w celu zrealizowania umowy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e- mail: biuro@izoflex.pl lub adres korespondencyjny: ul. Rakowa 10 A, 51-421 Wrocław

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Przetwarzane będą te dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie. Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby skorzystać z naszych usług wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Strona pozyskuje informacje o użytkowniku oraz jego zachowaniu poprzez: dobrowolnie wprowadzone w formularz kontaktowy informacje, poprzez e-mail lub numer telefony, dodatkowe zbieranie informacji poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies”.

Wszystkie dane osobowe, które podasz w Portalu lub, które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z portalu przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie umowy. Udostępnione przez Ciebie dane będą przetworzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia Tobie usług drogą elektroniczną. Nie obawiaj się gdyż wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki Ty wyraziłeś zgodę.

Z uwagi na to, że nasz serwis zawiera formularz kontaktowy, posiadamy konta na portalach społecznościowych, oraz możemy prowadzić korespondencję elektroniczną, to przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, przez zróżnicowane okresy w oparciu o różne podstawy prawne i zgody. Poniżej przedstawiamy przetwarzane dane osobowe podzielone ze względu na cel przetwarzania.

Kontakt w formularzu na stronie internetowej

Cel przetwarzania: w szczególności w celu kontaktu, i ustaleniu terminu spotkania pracownikiem, realizacji świadczonej usługi, obsługi posprzedażowej (w tym na potrzeby realizacji praw gwarancyjnych). Nie jest możliwe przekazanie danych osobowych bez dobrowolnej Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • Udzielona zgoda na kontakt w celach marketingowych w formularzu.
 • W określonych przypadkach może być również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas umożliwiający wykonanie świadczonej usługi, lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Korespondencja e-mail, telefon

Cel przetwarzania: w szczególności w celu korespondencji, kontaktu z Tobą, przekazania ofert naszych usług, odpowiedzi na pytania, umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z Tobą, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowej stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • Udzielona zgoda na kontakt w celach marketingowych w formularzu.
 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, rozpatrywaniu reklamacji, skarg, wniosków oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomościach oraz budowaniu pozytywnych relacji z Klientem
 • Niezbędność do wykonania umowy, której stroną jesteś Ty, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas umożliwiający zrealizowanie zamówionej usługi, a po zakończeniu tego czasu przez okres niezbędny do wykazania poprawności jej wykonywania. Okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń, i może być różny w zależności od wykonywanej usługi.

Strona internetowa, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

Cel przetwarzania: Przetwarzamy dane dotyczące aktywności w naszym serwisie, wykorzystywane funkcje, odwiedzane podstrony, zakładki, ilość spędzonego czasu, historia wyszukiwania, Państwa adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego. Dane te są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies – szczegóły w punkcie dotyczącym cookies.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 •  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego, ułatwieniu korzystania ze strony oraz poprawie jej funkcjonowania.

Okres przechowywania odpowiada cyklowi życia zapisanych plików cookies na Twoim urządzeniu.

TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO PRZETWARZANYCH DANYCH

Informujemy, że przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

 • masz prawo w każdej chwili dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • możesz dokonać sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych,
 • masz prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania,
 • masz prawo w każdym czasie do wniesienia skargi oraz sprzeciwu,
 • masz prawo wycofania zgody, które spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane.

Twoje dane są u nas bezpieczne, jak również dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie oraz gwarantował jak największe bezpieczeństwo. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami. Wszelkie zgłoszenia można wysyłać mailowo na adres: biuro@izoflex.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek. Zapewniamy, że jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Musimy znać Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej adres e-mail abyś mógł skorzystać z naszych usług, a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Twoje dane są przetwarzane również w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak zwrot lub reklamacja (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Dane przetwarzamy również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług obsłudze pocztowej i kurierskiej, księgowo – rachunkowej oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania. Dostęp do Twoich danych mają tylko pracownicy firmy. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.

OKRES PRZEZ JAKI BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych (np. w związku z kontrolami przeprowadzanymi przez organy państwowe) lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. Po upływie okresu, kiedy przetwarzania danych osobowych nie jest już niezbędne dla powyższych celów są one usuwane.

POLITYKA COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

To małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W serwisie  korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. Wejście na strony Portalu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • zapewnienia prawidłowego działania Portalu, w tym utrzymania Twojej sesji,
 • marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Portalu,
 • statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Portalu.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W Portalu znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz np. takie określające preferencje odnośnie wybranego w Portalu języka.
 • zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Portalu.

JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIES

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
 • Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Informujemy, że zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z Portalu. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Portalu.

Zewnętrzne pliki cookies

Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

W Portalu mogą znajdować się pliki cookies dostarczane przez: Google Analytics. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.

Inesta sp. z o.o. © 2024
design: DST DESIGN